Wat is mediation en wanneer wordt het gebruikt

Bij mediation gaan de betrokkenen zelf aan de slag bij een (dreigend) conflict. Als onafhankelijke professional helpt de mediator om alle partijen hun kant van het verhaal te laten horen en constructief onderhandelend een oplossing te vinden voor het conflict die door alle partijen wordt onderschreven.

Wat doet een mediator?

Een mediator wordt ingeschakeld door alle partijen gezamenlijk en helpt hen om gestructureerd en in heldere stappen een optimale oplossing te vinden voor het ontstane conflict. Een mediator is geen partij in het conflict en kan daardoor beter waardevrij luisteren en de conflictoorzaken analyseren.

Na afloop van een mediation legt de mediator de gemaakte afspraken vast; dit heet een vaststellingsovereenkomst. De partijen weten dan precies waarover zij overeenstemming hebben bereikt. Ook staat beschreven hoe zij elkaar daaraan gaan houden.

Voordelen van mediation

Uit een grootschalig onderzoek van Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) over zakelijke mediation onder rechters, advocaten, mediators en mensen uit het bedrijfsleven bleek men vooral voor mediation te kiezen vanwege:

  • de snelheid waarmee een conflict opgelost kan worden (en de daaruit voortvloeiende lagere kosten in vergelijking met juridische procedures)
  • de mogelijkheid om goede (business-) relaties te behouden
  • en omdat zij controle willen houden op het proces.

 

In de praktijk zijn de ervaringen met arbeidsmediation vergelijkbaar met bovengenoemde voordelen, waarbij daarnaast – onder meer dankzij de constructieve begeleiding van een mediator – er meer ruimte ontstaat om open te spreken over  

  • de ervaringen in de samenwerking
  • de onderlinge communicatie en/of
  • specifieke gedragingen en
  • persoonlijke aspecten, zoals het functioneren.

Voordelen van mediation