Het helpt als de mediator de taal van de organisatie of branche spreekt

De expertise van Voorn Mediation richt zich op de volgende gebieden:

 • zakelijke mediation
 • arbeidsmediation

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation richt zich op conflicten tussen en binnen bedrijven, denk hierbij onder andere aan geschillen tussen:

 • organen van een rechtspersoon (bijvoorbeeld directie en ondernemingsraad)
 • oprichters van bedrijven
 • aandeelhouders onderling of met de rechtspersoon (BV, VOF, CV)
 • leverancier, afnemer of distributeur
 • franchisenemer en -gever

en bij verschillen van inzicht tijdens overnames, fusies en/of reorganisaties.

In de praktijk kan een zakelijk meningsverschil ontaarden in een zakelijk conflict, vooral omdat

 • onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is
 • er vage afspraken zijn gemaakt
 • partijen verschillende verwachtingen hebben van gemaakte afspraken.

Escalatie van een conflict ontstaat door emoties bij partijen, zoals

 • het niet goed kunnen omgaan met de ontstane situatie
 • het gevoel van een gebrek aan erkenning of respect
 • een gevoel van

Indien partijen er onderling niet uitkomen is het inschakelen van een getrainde mediator raadzaam.

Arbeids mediation

Bij een arbeidsconflict verlangt de Nederlandse wet- en regelgeving van de werkgever en werknemer dat ze zich beide zullen inspannen om te zoeken naar een passende oplossing voor het arbeidsconflict.

Bij mediation is er de ruimte om communicatieproblemen, samenwerken, onderlinge verhoudingen, reorganisatie en persoonlijke aspecten (bijvoorbeeld functioneren) te bespreken en misverstanden uit de weg te ruimen.

Arbeids mediation

Werkwijze en aanpak

 • De eerste kennismaking met ons is gratis. Tijdens dit contact wordt op hoofdlijnen besproken wat de aard van het conflict is en of mediation geschikt is om hierbij in te zetten.
 • Aan de partijen wordt de keuze voorgelegd of men met mediation wil starten.
 • Met de partijen afzonderlijk volgt een kennismakingsgesprek, hierin worden onder andere de uitgangspunten van mediation verder toegelicht.
 • Hierna volgen de mediationgesprekken met de partijen samen. De mediator zal de partijen begeleiden in het samen oplossen van het conflict.
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Kosten

Bij zakelijke mediation is het gebruikelijk dat de partijen de kosten van de mediation delen.
Bij arbeidsmediation draagt de werkgever normaliter de kosten van de mediation.
Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Neem contact op voor een offerte.